Kadra

Kadry i płace

Elżbieta Łojek

Elżbieta Łojek

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość (2001 r.). Praktykę zawodową i doświadczenie po studiach zdobywała pracując w jednym z największych biur audytorsko - rachunkowych w Trójmieście a następnie na stanowiskach kierowniczych w działach księgowych.

W 2006 roku uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji „System podatkowy Polski i Niemiec – zachęty dla inwestorów na obu rynkach”, gdzie zaprezentowała swój wykład pt. „Problemy związane z podatkiem akcyzowym i cłami w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. W 2008 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta.

W latach 2007 – 2017 kierowała zespołem księgowym w największej spółce doradztwa podatkowego w Świnoujściu. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z różnych branż: produkcyjnej, budowlanej, stoczniowej, usługowej, handlowej a także w obsłudze firm podlegających pod szczególny nadzór podatkowy.

Od kwietnia 2017 roku prowadzi własną Kancelarię Biegłego Rewidenta współpracując z doświadczonymi specjalistami z branży finansowo-księgowej, biegłymi rewidentami, radcami prawnymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

Sabina Godziniec

Sabina Godziniec

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ekonomistka z długoletnim doświadczeniem ze  specjalizacją rachunkowość.  Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu całością zagadnień przedsiębiorstwa oraz pionami finansowymi. Doradca gospodarczy.
Specjalizuje się w problematyce  rozliczeń finansowych procesów inwestycyjnych, ocenie umów gospodarczych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów naprawczych działalności przedsiębiorstw. Interesuje się również problematyką podatku VAT, podatku akcyzowego, dokumentacji czynności związanych z produkcją, przemieszczaniem i obrotem wyrobami akcyzowymi.
Aktualne doświadczenia zawodowe obejmują  m.in. udział w procesie inwestycyjnym w  sektorze  infrastruktury transportu lotniczego.