Audyt

Audyt

 • usługi rewizji finansowej, ustawowe i dobrowolne badania sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej MSB;
 • audyt wewnętrzny;
 • przeglądy podatkowe;
 • doradztwo podatkowe i księgowe;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych;
 • usługi atestacyjne, doradztwa i zarządzania wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • pomoc w procesach kontroli produkcji;
 • biznes plany, wnioski dotacyjne, sporządzanie budżetów i prognoz finansowych;
 • pomoc we wdrożeniach oprogramowania (SAP, CDN XL, enova 365, Symfonia, inne);
 • pomoc przy fuzjach, połączeniach, przejęciach;
 • nadzór nad przygotowaniami sprawozdań skonsolidowanych;
 • procesy restrukturyzacji, upadłości i likwidacji.