Biuro Rachunkowe

Usługi biura rachunkowego

Outsourcing księgowo-podatkowy

Oferta świadczenia usług outsourcingowych w zakresie prowadzenia księgowości oraz ściśle związanego z nią bieżącego doradztwa podatkowego jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Prowadzimy aktywną współpracę z Klientem polegającą na szybkiej informacji o stanie finansowym wynikającym z ksiąg rachunkowych, zagrożeniach płynności finansowej czy standingu firmy, bieżącym wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych.

Standardowa obsługa w zakresie outsourcingu księgowego obejmuje bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości. Sporządzamy zeznania podatkowe oraz obowiązkowe sprawozdania finansowe i statystyczne.

Gwarantujemy Klientowi zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz aspektami księgowo-podatkowymi.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR), ryczałt ewidencjonowany;
  • prowadzenie ewidencji podatku VAT;
  • pliki JPK VAT i inne struktury;
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • sprawozdania finansowe i statystyczne;
  • pełna analiza oraz kontrola kosztów i przychodów wyłączanych dla potrzeb podatku dochodowego;
  • podstawowy zakres usług doradztwa podatkowego.