Doradztwo

Doradztwo księgowe i podatkowe

Doradztwo księgowego

Jako biuro rachunkowe z wieloletnim doświadczeniem oferujemy stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych. W szczególności oferujemy:

 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych na życzenie klienta;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych związanych z obsługą kredytów bankowych;
 • sporządzanie wniosków kredytowych, prognoz finansowych związanych z kredytowymi wymaganiami banków;
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont;
 • opracowanie planu obiegu dokumentów wewnątrz firmy;
 • wyprowadzanie ksiąg rachunkowych;
 • nadzorowanie lub sporządzanie archiwizacji dokumentów;
 • wsparcie personelu działu księgowego na życzenie klienta;
 • przeprowadzanie regularnej weryfikacji i doradztwa związanego ze stosowanymi procedurami księgowymi;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego adekwatnego do potrzeb Klienta.

Doradztwo podatkowe

Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług dotyczących doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i pośrednich (VAT i akcyza) oraz innych obciążeń budżetowych. Nasza znajomość obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa sądowego oraz przepisów unijnych gwarantuje Państwu kompleksowe i profesjonalne doradztwo podatkowe.

Usługi doradztwa obejmują:

 • usługi związane z rozpoczęciem działalności - pomoc w wyborze formy prawnej oraz rejestracji i założeniu nowego podmiotu gospodarczego;
 • doradztwo podatkowe;
 • audyt podatkowy;
 • zapytania o interpretację przepisów podatkowych;
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • analiza umów pod kątem optymalizacji podatkowej;
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego wariantu użytkowania środków trwały
 • oraz analizę rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji.