Kadry i płace

Kadry i płace

Proponujemy Państwu usługę w zakresie naliczania płac oraz prowadzenia kadr. W związku z tak częstymi zmianami przepisów Prawa Pracy oraz przepisów dotyczących rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dajemy Państwu możliwość uwolnienia się od rozbudowywania działu kadr i płac.

Zakres usług outsourcingu płac czy też kadr jest ściśle dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta. Zapewniamy również pełną poufność informacji o wynagrodzeniach i polityce pracowniczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

W ramach usług związanych z outsourcingiem płac i kadr realizujemy prace:

Prowadzenie płac

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników stałych i zleceniobiorców;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • sporządzanie wydruków informacyjnych dla pracowników;
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS;
 • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, PFRON i dotyczących zatrudnienia.

Prowadzenie kadr

 • utworzenie bazy danych pracowników i kompleksowe prowadzenia dokumentacji kadrowej (akt osobowych);
 • sporządzanie deklaracji ZUS;
 • rozliczanie urlopów i innych przerw w wykonywaniu;
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach;
 • sporządzanie świadectw pracy.